Komorní barokní soubor Musica Poetica vznikl v roce 1999 jako profesionální seskupení mladých lidí, zaujatých dobovou interpretací staré hudby. Základní vzdělání v této oblasti získala většina členů souboru na Akademii staré hudby v Brně a své znalosti nadále prohlubují studiem a účastí na domácích i zahraničních mistrovských kurzech staré hudby.

Soubor, jehož členové hrají na kopie dobových nástrojů, koncertuje v obsazení:

  • cembalo,
  • viola da gamba,
  • barokní příčná flétna,
  • barokní hoboj nebo barokní housle
  • trojřadá barokní harfa
  • zpěv a recitace.

Aktivity souboru se soustřeďují především na koncertní činnost (účast na domácích i zahraničních hudebních festivalech: Milénium 2000 v Plzni a Theatrum 2002 a 2003 v Kuksu, BAROK FORUM 2005 Varšava aj.). Nevyhýbá se ale ani netradičním projektům – např. představení Vespillův barokní kabaret v brněnském experimentálním divadle Husa na provázku. Své koncerty již od začátku soubor koncipoval jako spojení barokní hudby a poezie a snažil se znovuobjevit vztah hudby a slova v barokní hudební literatuře. Cílem souboru je zprostředkovat posluchačům atmosféru a myšlení barokního člověka, který pro nás může být inspirací…

musica_poetica_01