Jana Janků

jana_jankuJana Janků (mezzosoprán) vystudovala Akademii staré hudby a hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium zpěvu soustavně prohlubuje u prof. Magdaleny Hayossyové. Zúčastnila se mnoha mistrovských interpretačních kurzů, kde pracovala s předními evropskými interprety – Barbara Schlick, Marius van Altena, Richard Wistreich, James Griffet, Roberto Gini, Evelyn Tubb ad.). Nastudovala role v několika operách (H. Purcell – Dido a Aeneas, E. de Cavalieri – Rappresentazione di anima e di corpo, F. X. Brixi – Erat unum cantor bonus aj.). Byla členkou opery Národního divadla v Praze a Národního divadla v Brně. Koncertně zpívala s českými orchestry Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Czech Virtuosi, Čeští komorní sólisté (Bach – Magnificat, Charpentier – Te Deum, Vivaldi – Gloria aj.) a dirigenty (T. Netopil, T. Hanák, P. Fiala, R. Štúr ad.). V roce 1999 založila soubor Musica Poetica, se kterým koncertuje a je také dramaturgyní jeho dlouhodobého cyklu Baroko v evropských zemích. Spolupracuje i s dalšími soubory staré hudby a se souborem moderní hudby Ensemble Opera diversa (nahrávka animované opery Mluvící dobytek). Podílela se na několika dokumentech ČT, nahrávkách Českého rozhlasu a Radia Proglas.        Intenzivně se věnuje také hře na barokní trojřadou harfu (studovala na konzervatoři ve Veroně u Marie Cleary, absolvovala obor Historické harfy na konzervatoři v Grazu u Tanji Vogrin). Je spoluautorkou scénářů hudebně dramatických představení Händel v Itálii a Pygmalion a autorkou scénáře Barokní ženy.

Více informací naleznete na osobních stránkách Jany Janků


Lucie Lukášová

lucie_peliskovaHře na příčnou flétnu se začala věnovat v rodných Letovicích pod vedením Mojmíra Poláčka a Vítězslava Hanuse. Vystudovala Konzervatoř Brno (ve třídě Judity Menclové) a poté hudební vědu a češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na muzikologii dále pokračovala v doktorském studiu, jež dokončila v roce 2008.

Zájem o barokní hudbu ji přivedl k barokní flétně. Základy hry na tento nástroj získala u Andrease Kröpera. Pravidelně se účastnila mistrovských kurzů vedených předními evropskými interprety (Nancy Hadden, Ashley Solomon, Wilbert Hazelzet, Peter Holtslag, Thijs van Baarsel, Andreas Kröper). Účinkovala na domácích i zahraničních hudebních festivalech (Polsko, Slovinsko, Itálie, Německo, Slovensko).
Lucie hraje také s dalšími soubory zaměřujícími se na starou hudbu (Musica bellissima, Czech Ensemble Baroque aj.), natáčí pro Český rozhlas, účinkovala v České televizi. Spolupracovala také s alternativními divadelními soubory (Studio Dům při Divadle Husa na provázku, Malé divadlo kjógenu). V současné době vyučuje dějiny hudby a češtinu na Konzervatoři Brno. Zde také vedla interpretační seminář barokní hudby.


Kateřina Stávková

katerina_stavkovaKateřina Stávková (viola da gamba) po absolvování základní umělecké školy v Brně – obor violoncello se začala věnovat hře na violu da gamba. Zúčastnila se různých kurzů a mezinárodních interpretačních seminářů zaměřených na starou hudbu. Mezi její lektory patřili např. Jonathann Manson, Irmtraut Hubatschek, Peter Krivda, José Vásquez nebo Richerd Boothby. V roce 2004 absolvuje v oboru viola da gamba na Akademii staré hudby v Brně u Lucie Krommer. Je členkou souboru Musica Poetica, Cantus et Cordis, Ardor Musicus a příležitostně spolupracuje s dalšími soubory staré hudby.


Eva Kalová

eva_kalovaEva Kalová (housle) pochází z Moravské Třebové. Po maturitě na gymnáziu studovala hru na housle na Konzervatoři v Brně. Během studií byla hráčkou Moravského komorního orchestru, výrazného hudebního tělesa, které již od roku 1948 poskytuje vybraným studentům konzervatoře velký prostor pro rozvoj hráčských dovedností a komorně – orchestrální praxe. Od roku 2002 se stabilně a intenzivně věnuje hře na dobový nástroj. K jejím externím učitelům patří Dagmar Valentová, Elen Machová, Helena Zemanová, Peter Zajíček, Enrico Gatti, John Holloway, Andrew Manze, Anton Steck, Rachel Podger a Kati Debretzeni. V letech 2004 – 2007 studovala barokní hudbu na Trinity college of music v Londýně, ve třídě výrazného pedagoga a houslisty židovského původu Waltera Reitera (The English concert). V roce 2005 se zúčastnila projektu evropské unie The European Union Baroque Orchestra. EUBO je orchestrem nabízejícím jednoroční angažmá studentům a čerstvým absolventům hudebních akademií a vysokých hudebních škol. Spolupracuje s dirigenty a předními osobnostmi evropské scény staré hudby. S tímto orchestrem vystupovala téměř ve všech zemích Evropy. V současné době koncertuje nejen se stálými ansámbly a orchestry, ale účastní se i jednorázových projektů, učí na soukromé ZUŠ v Blansku, organizuje vlastní akce zasahující do oblasti alternativní hudby.


Igor Dostálek

igor_dostalekIgor Dostálek (recitace) vystudoval obor činoherní herectví na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě Prof. Josefa Karlíka. Již v době studií hostoval v brněnském Hadivadle (Horacio v Hamletovi, Těrentěv v Idiotovi) a úspěšně absolvoval jednak rolí podplukovníka Veršinina v Čechovových Třech sestrách a Pedrolína ve Dvou nepravých cikánech (na této hříčce ve stylu komedie dell´arte se autorsky a režijně podílel). Po absolutoriu se vzdal nabídky angažmá v Národním divadle Brno a věnoval se přípravným pracem na vznikající rozhlasové stanici Radio Proglas. Zde dodnes působí jako moderátor, interpret a režisér. Kromě toho spolupracoval s Českým rozhlasem Olomouc a dnes také pravidelně s brněnským studiem České televize. Vidět jej lze rovněž při občasných produkcích olomouckého divadélka slova a hudby Na cestě (pořady Démant a slza – anglická duchovní poezie, El Cristo de la Luz – legenda Jůlia Zeyera, Půjdem spolu do Betléma – vánoční pásmo). Zasedá v porotách krajských kol recitačních a divadelních festivalů a příležitostně vede mezinárodní divadelní dílny (ČR, Anglie, Francie, Irsko, Belgie, Srbsko), Od roku 2002 opět působí na divadelní fakultě JAMU v rámci interního doktorského studia. Kromě asistence při výuce hlavního předmětu herectví vede kursy japonského komického divadla kjógen, které je předmětem jeho disertační práce. Z poslední doby stojí za zmínku choreografie Pitínského “Lišky Bystroušky” ve Slováckém divadle a pohybová spolupráce na “Figarově svatbě” ve zlínském Městském divadle.


Martin Flašar

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMartin Flašar (1979) studoval housle na Konzervatoři Brno a muzikologii na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Studium ukončil v r. 2010 doktorátem a v r. 2012 rigorózní zkouškou. V současnosti působí tamtéž jako odborný asistent. Od roku 2003 se věnuje kromě jazzu a soudobé hudby také interpretaci staré hudby, nejprve jako člen souboru Capella Academica, později Hofmusici Český Krumlov. Hru na barokní housle studoval krátce u Elen Machové a Jany Spáčilové, později na kurzech staré hudby u Catherine Mackintosh a Petera Zajíčka. Dále spolupracuje se soubory Musica Figuralis, Ensemble Damian, Czech Ensemble Baroque, Cantus et Cordis, Serpens Cantat a Capella Regia.


Kamila Dubská

Kamila Dubská je absolventkou Brněnské konzervatoře v oboru hra na varhany ze třídy Zdeňka Nováčka a magisterského studia hry na cembalo na brněnské JAMU ve třídě Barbary Marii Willi. V roce 2010 absolvovala zahraniční studium na Královské Konzervatoři v Haagu, kde studovala cembalo ve třídě Tona Koopmana a Tini Mathot. Během svého studia se účastnila i řady tříd významných specialistů v oboru, jako jsou např. Jacques Ogg, Sasha Zamler-Carhart, Corina Marti, Patrick Ayrton a jiných. Také se podílela na výměnných koncertech s katedrou staré hudby na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Hudební vzdělání si nadále prohlubuje aktivní účastí a působením na interpretačních kurzech předních českých i zahraničních umělců (Academie de Sablé v Praze: Francoise Langelé, Letní škola staré hudby Prachatice: Florilegium – James Johnstone, Ashley Solomon, Reiko Ichise; Berndhard Klapprott – klavichord, kurzy barokní komorní hry – Václav Luks, Marek Štryncl, Jesper Christensen, Miklós Spányi ad.). V současné době se věnuje zejména komorní hře, koncertní činnosti a spolupráci na různých projektech a nahrávkách v Čechách a zahraničí. Mimo to, působí také jako pedagog a zástupkyně ředitele na ZUŠ v Tišnově. Jako sólový hráč, korepetitor i pedagog, převážně se specializací na starou hudbu, cembalo a varhany, spolupracuje s mnoha školami, festivaly, orchestry, kurzy a soutěžemi nejen staré hudby. Je stálou členkou souborů Motus Harmonicus, Ensemble Serpens Cantat a Musica Poetica, také spolupracuje se soubory Musica Minore, Melante´s Band a Camerata Moravia Moravské Filharmonie Olomouc.